Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky
Zabezpečuje operátorskú obsluhu prevádzkovaných učební v areáli pre potreby pravidelnej a nepravidelnej výučby, školení a kurzov.