Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Zabezpečuje inštaláciu a údržbu programového vybavenia IS Majetok a IS PersonPro, konzultácie a pomoc pri riešení technologických problémov pri prevádzke systémov. Pre IS Študent zabezpečuje systémovú podporu pre všetky fakulty STU. Spracovanie neštandardných zostáv pre potreby vedenia STU a Rektorátu.


Vedúca oddelenia:
Ing. Viera Stračárová
e-mail: viera.stracarova@stuba.sk
mobil: 0918 669 188, klapka: 9928