Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Zabezpečuje správu počítačovej siete areálu Vazovova-Mýtna, správu sietí účelových zariadení a systémovú podporu sietí iných pracovísk areálu. Zabezpečuje správu, údržbu a inštaláciu serverov sietí Rektorátu a účelových zariadení. Inštalácia pracovných staníc.

 

Vedúci oddelenia:
Ing. Jozef Kicko
e-mail: jozef.kicko@stuba.sk
mobil: 0918 669 185, klapka: 9925