Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislava

 

Aktuálne:

 

Zápisy

Francúzske centrum pri STU ponúka od 9.3.2015 kurzy francúzskeho jazyka. Kurzy sú určené pre študentov i zamestnancov STU aj pre širokú verejnosť.
Učíme v malých skupinách, 7 – 10 frekventantov. 

Kurzy sa konajú vo Francúzskom centre STU, Vazovova 5, prízemie vpravo, miestnosť  UC 104.

Informácie priebežne aj počas semestra možno získať na katarina.vassalova@stuba.sk alebo na stránkach FC STU

RADI  VÁS  PRIVÍTAME, PRIDAJTE SA K NÁM.

 

Zapísať sa môžete záväzne aj mailom tak, že vyplníte prihlášku a pošlete ju do 4.3.2015 na adresu katarina.vassalova@stuba.sk .

Učebnica:   CAMPUS 1

 

Rozsah  každého kurzu je 40 vyučovacích hodín ( 2x2 hodiny týždenne)

Rozpis kurzov:
Úplní začiatočníci (D1) utorok – štvrtok 17.00 – 18.30 celky 1 – 3 z učebnice Campus 1
Stredne pokročilí (M1) utorok – štvrtok 18.30 – 20.00 celky 7 – 9 z učebnice Campus 2

Ceny kurzov:
Študenti               100 eur
Zamestnanci STU  110 eur
Ostatní 120 eur

Francúzske centrum pri STU

Centrum pripravuje pravidelné 40-hodinové kurzy v každom semestri (2 x 2 hodiny týždenne x 10 týždňov) pre začiatočníkov a mierne pokročilých. Zápisy prebiehajú v októbri a vo februári.
V kurzoch sa používajú učebnice Campus1.

V prípade záujmu je možné otvoriť v januári intenzívny kurz, podmienkou je účasť najmenej 10 poslucháčov rovnakej úrovne.

Francúzske centrum pri STU  (Le Centre français) bolo založené v roku 1991 s cieľom podporiť vyučovanie francúzskeho jazyka. Vzniklo na základe dohody medzi SVŠT a Centrom pre jazykovú a vzdelávaciu spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky. Od roku 1998 je umiestnené na Rektoráte STU pri Inštitúte celoživotného vzdelávania STU.

Hlavným poslaním centra je ponúkať študentom, učiteľom a zamestnancom STU, ale aj širokej verejnosti, kurzy francúzskeho jazyka od začiatočníkov  po mierne a stredne pokročilých.

Okrem toho môže Francúzske centrum zorganizovať špeciálne kurzy na požiadanie. Ceny týchto kurzov sú podľa dohody a počtu účastníkov.

Koordinátorka FC za STU:
Katarína Vassalová
katarina.vassalova@stuba.sk
Strojnícka fakulta STU, CJŠ
Nám.Slobody 17

Stavba Eiffelovej veže - La construction de la Tour Eiffel