Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislava
     

Ďakujeme Vám,

že ste navštívili našu stránku

Aj v ďalšom akademickom roku otvárame pre nových záujemcov (dámy od 45 rokov, páni od 50 rokov) prvý všeobecný ročník so zaujímavými prednáškami. Viac o možnostiach štúdia Vám povedia naše stránky, ktoré si otvoríte pomocou menu na ľavej strane.

Podrobnejšie informácie môžete tiež samozrejme získať osobným kontaktom - pozrite údaje nižšie.

V radoch poslucháčov  radi uvítame všetkých tých, ktorým nie je cudzí obsah citátu Ebner-Eschenbachovej: 

"Človek zostáva mladým, pokiaľ je ešte schopný učiť sa, získavať nové vlastnosti a znášať názory ostatných".

Kontakt

Kontaktné hodiny

utorok    12:00 – 14:00 hod.
štvrtok    10:30 – 13:30 hod.
 
piatok     09:00 – 12:00 hod. 

Tel.: 0917 66 9526
E-mail: utv.icv@stuba.sk

Pozor
uvedené kontaktné hodiny platia i pre telefonický kontakt

Ing. Martina Krbaťová , vedúca 
Mgr. Eva Placeková, organizačná pracovníčka

Kontaktná adresa:
Univerzita tretieho veku pri STU
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Budova Vazovova 5, Arch. Grossmann, 1928

Jiří Grossmann: Škola umeleckých remesiel (dnes STU), Bratislava, 1928. Foto Andrej Turčan 19. 11. 2007,
prameň Wikipédia.