Prejsť na obsah
Nakladateľstvo STU

Nakladateľstvo STU je pracovisko, ktoré na základe požiadaviek fakúlt a pracovísk STU vydáva študijnú literatúru vo forme skrípt, vysokoškolských učebníc a príručiek, monografií, zborníkov vedeckých prác a zborníkov z odborných seminárov a konferencií, odborných časopisov.
Nakladateľstvo STU realizuje vo vlastnom polygrafickom pracovisku polygrafické spracovanie svojej produkcie a ostatných tlačovín. V knihárskej dielni viaže publikácie do tuhej väzby a vyhotovuje rôzne iné materiály, napr. obaly, dosky.
Predaj nakladateľskej produkcie (okrem zborníkov) sa realizuje prostredníctvom kníhkupectiev lokalizovaných na jednotlivých fakultách.
Informácie o možnostiach zakúpenia vydaných zborníkov vedeckých prác, resp. zborníkov z konferencií a seminárov môžu záujemcovia získať v nakladateľstve.

 

Nová reprezentačná predajňa Nakladateľstva STU

predajna Nakladatelstva STU

Vyšlo

Katalóg publikácií za rok 2010
 
Predaj publikácií z produkcie Nakladateľstva STU
Kontakt a pracoviská
Materiál k študijnej literatúre