Prejsť na obsah
Rektorát


Útvary riadené rektorom

 • útvar hlavného kontrolóra
  vedúci: Ing. Ján Malina 
  tel.: 0917 669 575
  e-mail: jan.malina@stuba.sk


Útvary riadené prorektormi

 • útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
  vedúca: Mgr. Marianna Michelková
  tel.: 0917 669 312
  e-mail: marianna.michelkova@stuba.sk

pokračovanie

 • útvar  vedy a medzinárodnej spolupráce
  vedúca: Ing. Mgr. Mária Búciová
  tel.: 0905 666 688
  e-mail: maria_buciova@stuba.sk

pokračovanie

 • útvar medzinárodných vzťahov
  vedúca: Ing. Jana Štefánková,Ph.D.
  tel.: 0918 646 073
  e-mail:  jana.stefankova@stuba.sk

pokračovanie

pokračovanie

 • útvar technicko-investičných činností
  sekretariat: Ing. Erika Kučerová
  tel.: +421 917 669 638
  e-mail: erika.kucerova@stuba.skÚtvary riadené kvestorom

 • sekretariát kvestora
  tel.: 02/52 49 66 60, 0918 669 119
  fax: 02/52 44 47 70 
 • právny a organizačný útvar
  vedúca útvaru: JUDr. Marcela Haladejová
  tel.: 0917 669 166
  e-mail: marcela.haladejová@stuba.sk

 • ekonomický útvar
  vedúca útvaru: Ing. Oľga Matúšková
  tel.: 0918 669 103
  e-mail: olga.matuskova@stuba.sk
 • oddelenie finančného  účtovníctva
  vedúca: Ing. Eva Lopašovská
  tel.: 0917 669 401
  e-mail: eva.lopasovska@stuba.sk
 • prevádzkový úvar
  vedúci úseku: Ignác Chabroň
  tel.: 0917 669 673 
  e-mail: ignac.chabron@stuba.sk

  • oddelenie údržby a MTZ

  • oddelenie technicko-prevádzkové

  • oddelenie dopravy
   vedúci: Ľuboš Litvík
   tel.: 0903 223 362
   e-mail: lubos.litvik@stuba.sk

  • referát  bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
   Ignác Chabroň
      
                       
 • útvar energetiky a revíznych činností
  vedúca: Ing. Gabriela Šipekiová
  tel.: 0918 669 244
  e-mail: gabriela.sipekiova@stuba.sk

 • útvar verejného obstarávania
  vedúci: Ing. Igor Kolenička
  tel.: 0917 669 015
  e-mail: igor.kolenicka@stuba.sk