Prejsť na obsah
Univerzitný technologický inkubátor

Firmy, ktoré boli podporené od začiatku fungovania inkubátora:

 

1. VISIBILITY, s.r.o.

Oblasť podnikania: Komplexná internetová marketingová agentúra ponúkajúca služby v oblasti SEO, PPC, online PR a sociálnych médií. 

Web: www.visibility.sk  

 

2. IMPERGAM, s.r.o.

Oblasť podnikania: Výroba a predaj chemických produktov so zameraním na chemické špeciality, výskum a vývoj v oblasti chémie, chemických technológií, obnoviteľných zdrojov energií a materiálového zhodnocovania priemyselných odpadov, vrátane implementácie nových technológií do praxe.

Web: pripravuje sa

 

 

3. IURA Capital, s.r.o.

Oblasť podnikania: Poskytovanie počítačových služieb so zameraním na dátovú bezpečnosť, vývoj špecializovaného softvéru, tvorba webových projektov a správa PC.

Web: pripravuje sa

 

 

4. iDomy, s.r.o.

Oblasť podnikania: Systémy domácej automatizácie, návrh a realizácia inteligentných elektroinštalácií, projekčná činnosť v oblasti elektroinštalácií. 

Web: www.idomy.sk

 

5. ambitas, s.r.o.

Oblasť podnikania: Spoločnosť zaoberajúca sa profesionálnym web designom a developingom webových stránok, internetových obchodov, podnikových informačných systémov, vytváraním webových aplikácií na mieru a poskytovaním služieb v oblasti internet marketingu. 

Web: www.ambitas.sk

 

6. Altamira Softworks, s.r.o.

Oblasť podnikania: Vývoj unifikovaných webstránok pre mestá a obce, vývoj komplexných internetových a intranetových aplikácií na mieru, vývoj webstránok - od jednoduchých prezentácií po rozsiahle portály. DTP služby - zalamovanie periodík a marketingových tlačovín, od grafického návrhu až po tlač.

Web: www.atlamira.sk 

 

7. ITIS, s.r.o.

Oblasť podnikania: Zaoberá sa najmä webdizajnom a tvorbou webových aplikácií. Vytvárame statické aj dynamické internetové stránky a portály, do ktorých podľa požiadaviek klienta implementujeme napr. flash, štatistické nástroje, redakčné systémy (CMS) a systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM).

Web: www.itis-it.com

 

8.Netto SK, s.r.o

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Vytváranie internetových, intranetových a e-biznis aplikácií. 

Web: www.netto.sk 

 

9. SG Studio, s.r.o.

Web: www.sgstudio.sk  

 

10. GeoModel, s.r.o.

Oblasť podnikania: Anotácia, vývoj geografických databáz, mapových a softvérových aplikácií vo webovom prostredí pre podporu výroby a distribúcie elektriny a tepla zo slnečnej energie. 

Web: www.geomodel.eu  

 

11. Mawerick, s.r.o.

Oblasť podnikania: Poskytovanie biznis analytických, konzultačných a projektových služieb.

Web: www.mawerick.com

 

12. Infinit, s.r.o. 

Oblasť podnikania: Pokročilé webové aplikácie a internetové projekty s využitím najnovších frontendových a backendových technológií. 

Web: www.infinit.sk

 

13. alurys, s.r.o.

Oblasť podnikania: Stavebníctvo - projektová a montážna dokumentácia fasád, zimných záhrad a ostatných otvorových konštrukcií. 

Web: www.alurys.sk

 

14. WMS, s.r.o.

Oblasť podnikania: Tvorba web stránok a portálových riešení, vývoj IS na mieru, e-learning riešenia. Produkty: CRM systémy, skladové a ekonomické systémy, internetové obchody, e-learning.

Web: www.wms.sk

 

15. Academy X, s.r.o.

Oblasť podnikania: Využívani progresívnych softvérových technológií v oblasti 2D a 3D grafiky, architektúry, stavebníctva a dizajnu.

Web: www.academyx.eu

 

16. Michal Krátky Architekti, s.r.o.

Oblasť podnikania: Štúdio pre podporu vývoja architektúry a designu. Projekcia a poradenstvo v oblasti tvorby interiéru, inovatívneh architektúry, designu a nových technológií v oblasti architektúry. 

 

17. Biorealis, s.r.o.

Oblasť podnikania: Biotechnológie. Vývoj, produkcia a predaj prenosných analytických zariadení, čiže „prenosných laboratórií" založených na elektrochemických senzoroch a biosenzoroch orientovaných v prvej fáze na vinársky priemysel.

Web: www.biorealis.sk  

 

18. Be, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie, vývoj softvéru pre školy a počítačové učebne, reklamná, propagačná a inzertná činnosť, leasingová činnosť. 

Web: www.beone.sk

 

19. mSolutions, s.r.o.

Oblasť podnikania: Riešenia v oblasti m-commerce a poradenstvo v oblasti m-marketingu. 

Web: www.msolution.sk

 

20. Defendion, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Hardvérové a softvérové riešenia na ochranu softvérových aplikácií proti pirátskemu šíreniu a ilegálnemu kopírovaniu, možnosť distribúcie softvéru cez internet formou stiahnuteľných aplikácií. 

 

21. Conferware, s.r.o.

Oblasť podnikania: Riešenia pre efektívnu a ergonomickú komunikáciu a spoluprácu, hardvérovo-softvérové systémy hlasovej a vizuálnej komunikácie. Produkty: headsety pre kontaktné centrá a kancelárie, pre mobilnú komunikáciu a VoIP, audio/ video konferenčné systémy a aplikácie, prezentačné zariadenia. Integrácia komunikačných platforiem.

Web: www.headsety.sk  

 

 

22. USAGI, s.r.o.

Oblasť podnikania: Parkovacie a vstupenkové systémy. Vývoj, výroba a servis. Parkovacie systémy, automatické závory, terminály výdaja lístkov, terminály kontroly lístkov, terminály bezkontaktnej identifikácie, obsluhované pokladnice, automatické pokladnice, vadilátory zliav a bonusov. 

 

23. Green Energy Investments, s.r.o.

Oblasť podnikania: Stavebná činnosť a služby. Výstavba malých vodných elektrární a elektrických sietí na Slovensku. 

 

24. Institute of Promotion, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie, marketing, reklama, organizácia podujatí.

Web: www.iofp.sk

 

25. Software-Industry, s.r.o. 

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Priemyselná automatizácia, zber dát, riadenie. Vývoj a výskum HW a SW riešení a programového vybavenia na zákazku (SQL systémy).

Web: www.tind.sk

 

 

26. SAIV - Slovenská akadémia inžinierskych vied

Oblasť podnikania: Rozvoj inžinierskych vied a realizácia ich výsledkov v praxi, podpora inovácií v oblasti informačných technológií, optimalizácie riadenia procesov, inžinierskych odborov a biotechnológií a pod.

 

 

27. Geodesign, s.r.o.

Oblasť podnikania: Stavebníctvo. Protipovodňové bariéry.

Web: www.geodesign.sk

 

28. Innovatrics, s.r.o.

Oblasť podnikania: Biometria/informačné technológie. Softérové riešenia, ktorých jadro tvorí medzinárodne ocenený algoritmus na rozpoznávanie odtlačkov prstov. Môžu byť použité v rôznych oblastiach, napr.: kontrola vstupu, sledovanie dochádzky, kontrola identity, nahradenie hesla atď.

Web: www.innovatrics.com  

 

29. Prodig, s.r.o.

Oblasť podnikania: Informačné technológie. Vývoj a integrácia špecializovaných fulltextových vyhľadávacích technológií.

Web: www.prodig.sk

 

30. Caldera, s.r.o.

Oblasť podnikania: Manažérske poradenstvo, budovanie systémov na podporu rozhodovania v oblasti marketingu a predaja ako aj výroby a logistiky. Konzultačná, poradenská a lektorská činnosť. 

Web: www.caldera.sk