Prejsť na obsah
Univerzitný technologický inkubátor

Úlohou Univerzitného technologického inkubátora STU je podporovať vznik a fungovanie technicky a technologicky orientovaných firiem v prvom štádiu ich pôsobenia na trhu. Záujemcom o podnikanie a začínajúcim podnikateľom ponúkame zaujímavé služby, ktoré im pomôžu pri založení a rozbehu firmy:

Start-up kancelária je určená pre záujemcov, ktorí majú inovatívny nápad, ale ešte nemajú založenú firmu. Na obdobie 3 mesiacov môžu využívať zariadené priestory s technickým vybavením, pričom im je poskytovaná poradenská podpora v oblasti zakladania firmy. Počas pôsobenia v Start-up kancelárii si frekventant založí firmu a vypracuje podnikateľský plán, s ktorým sa ďalej môže uchádzať o vstup do inkubátora ako inkubovaná firma.

Dokumenty pre uchádzačov o vstup do Start-up kancelárie:
1. Prihlasovací dotazník
2. Životopis

Inkubovaná firma je firma, ktorá splnila podmienky potrebné na vstup do inkubátora (oblasť pôsobenia firmy orientovaná na technológie a inovácie, predloženie potrebných dokumentov - vypracovaný podnikateľský plán spolu so životopismi zakladateľov spoločnosti, vyplnený dotazník, žiadosť o vstup do inkubátora a výpis z OR SR). Inkubovaná firma môže využívať v priestoroch inkubátora rôzne výhody, ktoré jej pomôžu v počiatočnej fáze podnikania.

Dokumenty pre uchádzačov o vstup do Start-up kancelárie:
1. Žiadosť o vstup do UTI
2. Prihlasovací dotazník
3. Podnikateľský plán
4. Životopisy zakladateľov spoločnosti
5. Výpis z OR SR

 

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Mikulíková
Tel.: 02/492 12 492
Mobil: 0918 669 209
E-mail: mikulikova@inqb.sk