Prejsť na obsah
Verejnosť

1.) Ak rektorát odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia.

2.) O odvolaní rozhoduje rektor STU do 15 dní od doručenia odvolania. Informácie sú sprístupňované bezplatne, pre úhradu nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi platí sadzobník Ministerstva financií SR.