Prejsť na obsah
Verejnosť

Informácie o činnosti STU sú prístupné na vývesných tabuliach v sídle rektorátu na Vazovovej ulici 5 na informačnej tabuli na 2. poschodí, v sieti internetu na elektronickej adrese www.stuba.sk. Bežné informácie poskytujú jednotlivé organizačné útvary v rámci svojej pôsobnosti.