Prejsť na obsah
Výskum

logo

Po dosiahnutí neformálnej dohody írskeho predsedníctva s Európskym parlamentom a Komisiou o programe Horizont 2020 bude mať litovské predsedníctvo  na starosti finalizáciu podoby tejto dohody tak, aby mohol byť prijatý Radou (s najväčšou pravdepodobnosťou v priebehu júla). Ďalšou z priorít rotujúceho predsedníctva Rady bude vypracovanie prvého Pracovného programu potrebného pri implementácií Horizontu 2020.

Na legislatívnej úrovni budú najdôležitejšími dokumentmi návrhy nariadenia Rady pre oblasť Spoločných technologických iniciatív: elektronika, veda o živej prírode, biohospodárstvo, program CleanSky II a pokračovanie programu palivové články a vodík. Podľa dohody dosiahnutej minulý týždeň v rámci rokovaní trialógu o H2020, by tieto iniciatívy mali byť prijaté delegovanými aktmi, čo by znamenalo, že Parlament bude mať možnosť vyjadriť sa k nim. Ostatné partnerské iniciatívy, ako je napr. program Eurostars by mal byť tiež prijatý v rámci litovského predsedníctva.

Digitálna agenda, výskum a inovácie

V rámci strednodobého preskúmania Digitálnej agendy, zohráva dôležitú úlohu verejná podpora a prijatie a dôvera v nové technológie, ako i téma bezpečnosti sietí a informácií. V tomto kontexte je veľmi dôležité vytvorenie jednotného digitálneho trhu v EÚ a dohody o iniciatívach, ako je elektronická identifikácia a dôveryhodnosť služieb pre elektronické transakcie a príručka pre transeurópske telekomunikačné siete.

Litva bude venovať náležitú pozornosť implementácií iniciatív zabezpečujúcich prevádzku spoločného trhu znalostí, výskumu a inovácií, ako aj pracovných príležitostí pre vedcov a medzinárodnú dimenziu vedy, technológií a inovácií. Hneď ako bude zverejnená Správa o pokroku v oblasti Európskeho výskumného priestoru, bude mať Rada možnosť diskutovať o týchto záležitostiach. Litva sa bude snažiť zabezpečiť, aby program Horizont 2020 zahŕňal Európsky inštitút pre inovácie a technológie a program Euratom, aby mohli od začiatku roka 2014 pracovať podľa aktualizovaných pravidiel.

Litva sa bude podieľať na príprave zasadnutia Európskej rady naplánovaného na október 2013, ktoré bude diskutovať o Digitálnej agende a posilnení výskumu a inovácií. Toto stretnutie bude príležitosťou ako usmerniť vývoj telekomunikačný trh EÚ, zamerať sa na nové služby, bezpečnosť kybernetického priestoru a využitie digitálnej a širokopásmovej infraštruktúry, ako aj ďalšie záležitosti, aby bol Spoločný európsky digitálny spustený do roku 2015 ako je v súčasnosti naplánované.

Litva bude pokračovať v realizácii ďalších modelových iniciatív týkajúcich sa digitálnej agendy a inovácií a bude prevádzkovať širšiu diskusiu o týchto témach. V dňoch 6.-8.11.2013 bude spoločne s Európskou komisiou organizovať medzinárodnú konferenciu vo Vilniuse o IKT, ktorá bude diskutovať o príležitosti pre rozvoj digitálnych technológií a inovácií v celej EÚ.

Celý dokument o prioritách litovského predsedníctva môžete nájsť tu a oficiálna tlačovú správu tu.

Zdroj: http://www.7rp.sk/aktuality/priority-litovskeho-predsednictva-eu-v-oblasti-vav.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter#sthash.G5nWQ6Op.dpuf