Prejsť na obsah
Výskum

 

Horizont 2020 - stručná navigácia 
 
STUBA Participant Identification Code
Pre rámcový program má STUBA pridelený kód organizácie, tzv. PIC. Je to číslo 999868823.
Zoznam všetkých kódov organizácií, ktoré boli  schválené  ešte pre 7. RP, nájdete na CORDISe (.PDF file): ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/piclist_en.pdf .