Prejsť na obsah
medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Google Research Awards- grantový program

Termín na predloženie žiadostí: 15. 4. 2014

http://research.google.com/university/relations/research_awards.html


Rámcové programy

 • Horizont 2020

Prvé výzvy:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 • 7. rámcový program

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0

 • Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

http://ec.europa.eu/cip/eip/access-finance/index_en.htm

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/fp7/index.html#c,calls=Category/t/CALL_FOR_TENDERS/0/1/0&Category/t/CALL_FOR_PROPOSALS/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/OPEN/1/1/0&CallIdentifier.Status/t/CLOSED/0/1/0&CallIdentifier.Status/t/FORTHCOMING/0/1/0

Iné programy

Dôležité upozornenie:
Po ukončení programového obdobia 2007-2013 prebieha vo viacerých programoch medzinárodnej spolupráce príprava nového programového obdobia na roky 2014-2020. Týka sa to programu LIFE+ a predovšetkým programov Európskej teritoriálnej spolupráce - Interreg a Central Europe a programov cezhraničnej spolupráce SK-CZ, SK-HU a SK-AT.

 • Akcia Rakúsko Slovensko  

http://www.aktion.saia.sk/?lang=sk

 • Bilaterálna spolupráca 

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy

 • Central Europe

žiadne aktuálne výzvy

 • COST - European Cooperation in Science and Technology

http://www.cost.eu/domains_actions

 • ENIAC Joint Undertaking

http://www.eniac.eu/web/calls/local_index.php

 •  EUREKA

http://www.eurekanetwork.org/calls

 •  EUROSTARS

http://www.eurostars-eureka.eu/contact/show/SK

 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

http://www.eeagrants.sk/vyzvy-ehp/

 •  INTERREG IVC

žiadne aktuálne výzvy

 •  LIFE +

žiadne aktuálne výzvy

 • NATO - Science for Peace and Security

http://www.nato.int/cps/en/natolive/85291.htm

http://www.nato.int/cps/en/natolive/87998.htm

 • Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 

žiadne aktuálne výzvy

 • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika

žiadne aktuálne výzvy

 • Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko

žiadne aktuálne výzvy

 • Vyšehradský fond

 http://visegradfund.org/ - v časti Upcoming Deadlines

alebo na týchto odkazoch:

http://visegradfund.org/v4eap/flagship/

http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/

http://visegradfund.org/grants/vusg/

http://visegradfund.org/grants/small_grants/

 

 Indikatívne termíny výziev ERC na rok 2014 nájdete tu.