Prejsť na obsah
medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

Indikatívny harmonogram  výziev  ERC 

Navrhovaný harmonogram predstavuje  aktuálne plánované termíny, ktoré sa však môžu v budúcnosti zmeniť v súvislosti s prieťahmi v legislatívnom procese, preto sú predbežne čisto indikatívne.  

Očakávané   zverejnenie predbežného harmonogramu nových výziev (Pracovný program ERC      2014): december 2013

Pravdepodobné termíny  nových ERC výziev počas roka 2014:

  • Žiadne  výzvy v  Synergy grantoch v roku 2014
  • Štartovacie   granty (Starting grants);  koniec  marca 2014
  • Konsolidačné granty (Consolidator grants); koniec  mája 2014
  • Pokročilé granty (Advanced grants); koniec októbra 2014
  • Koncepčné  granty ( Concept grants) - je potvrdená jedna výzva s dvomi termínmi v     roku 2014 – najpravdepodobnejšie na začiatku apríla 2014 a na začiatku októbra 2014)

Podrobnejší harmonogram bude zverejnený, keď budú definitívne prijaté program Horizont 2020 ako aj Ročný pracovný program ERC na rok 2014.

Ďalšie informácie budú priebežne zverejňované na webstránke ERC   a na portáli participantov Participant Portal alebo môžete odoberať novinky prostredníctvom News Alerts.