Prejsť na obsah
medzinárodná spolupráca vo vede a výskume

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rektorát
Útvar vedy a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1

 

Ing. Mgr. Mária Búciová, vedúca
E-mail: maria_buciova@stuba.sk
Tel: + 421 905 666 688

 

Mgr. Lucia Pawliková, PhD.
E-mail: lucia.pawlikova@stuba.sk
Tel: +421 917 669 310