Prejsť na obsah
Výskum

Centrálne laboratóriá
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav: 
Kontaktná osoba: 
Kontakt:
e-mail: 
web stránka:

Centrálne laboratóriá SvF STU
Ing. Vladimír Priechodský, PhD.
tel. 0903462904
vladimir.priechodsky@stuba.sk
www.svf.stuba.sk/sk/celofakultne-pracoviska/centralne-laboratoria-svf-stu.html?page_id=3711 

Charakteristika: 

Centrálne laboratóriá Stavebnej fakulty majú 4 časti: Laboratórium pozemných stavieb, Laboratórium dopravných stavieb, Laboratórium nosných konštrukcií a Skúšobné laboratórium Stavebnej fakulty ( akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025).

Laboratórium nosných konštrukcií vykonáva deštruktívne a nedeštruktívne skúšky vlastností betónu, ocele, dreva muriva, konštrukcií a ich častí v laboratóriu a na mieste. Laboratórium vykonáva diagnostiku hotových konštrukcií.

 

Ostatné aktivity:

Diagnostika a skúšky materiálov a konštrukcií pre dodávateľov stavieb jadrovej elektrárne Mochovce EMO34 ( Inžinierske stavby Košice, Chladiace veže Praha, Chladiace veže Bohunice, Strabag)

 

Fotografie:


Obr. 1: Skúška dreveného oblúka.

skuska hlinikoveho plechu
Obr. 2: Skúška hliníkového plechu