Prejsť na obsah
Výskum

Centrum robotiky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Katedra/ústav:      Ústav robotiky a kybernetiky
Kontaktná osoba:  doc. Ing. František Duchoň, PhD.
Kontakt:               0915 719 462
e-mail:                  frantisek.duchon@stuba.sk
web stránka:         http://urpi.fei.stuba.sk/


Charakteristika:

Centrum robotiky je laboratórium zameriavajúce na výskum v oblasti mobilnej, servisnej a priemyselnej robotiky. Toto laboratórium je bohato vybavené manipulátormi ABB spolu s vizuálnymi systémami a silovomomentovým snímačom vo všetkých šiestich stupňoch voľnosti, manipulátorom OJ-10, prototypom slovenského servisného robota MRVK s robotickým ramenom, robotom do vnútorného prostredia Black Metal, dvoma kráčajúcimi robotmi typu hexapod, jedným dvojnohým kráčajúcim robotom typu biped, robotickou guľou, lietajúcimi robotmi a inými robotmi. Laboratórium je špecializované aj z hľadiska prístrojového vybavenia, napr. geodetický GNSS lokalizačný systém, laserový skener pre zváranie, termovízna kamera, snímače Kinect, a pod. Z hľadiska výskumu je Centrum robotiky zamerané na oblasti lokalizácie a navigácie robotov, senzorickej technológie, HMI a riadenia pohybu s rôznymi riadiacimi štruktúrami.

 

Projekty:

Optimalizácia riadenia mechatronického systému.

VEGA 1/0690/09

2009-2012

Návrh metodiky využívania nástrojov 3D modelovania a virtuálnej reality v podmienkach výučby v špecializovaných laboratóriách.

KEGA 3/7307/09

2009-2011

Inteligentné riadenie servisného robota.

VMSP-P-0004-09

2009-2011

Autoweldlink

ITMS 26240220033

2010-2014

Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov.

VEGA 1/3120/06

2006-2008

Inteligentná navigácia servisného robota

VEGA 1-0177-11

2011-2014

Výskum riadenia servisného robota s duálnou vizuálnou percepciou

APVV-0539-11

2012-2015

Kontrola chýbajúcich skrutiek na zadnom kryte

Samsung

2012-2014

E-pass čítanie čiarových kódov

Samsung

2014

Výskum pokročilých metód riadenia inteligentných viacosových pohybových systémov so zameraním na mobilné robotické manipulátory.

VEGA 1/0178/13

2013-2015

Development of a High-Load, Fast Reaction Active Heave Compensator (AHC) Technology and System

Texas Institute of Science

2014

Biologicky inšpirované metódy pre koordináciu skupinového pohybu mobilných robotov

APVV–0261–10

2011-2014

Riadiaci systém pre energolúčové CNC rezacie centrá

APVV–0504–12

2013-2015

 

CC publikácie:

  • Jurišica, Ladislav - Duchoň, František - Kaštan, Dušan - Babinec, Andrej: High Precision GNSS Guidance for Field Mobile Robots. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. - ISSN 1729-8806. - Vol. 9 (2012), s. 169-178
  • Vörös, Jozef: Parametric Identification of Systems with General Backlash. In: Informatica. - ISSN 0868-4952. - Vol. 23, Iss. 2 (2012), s. 283-298
  • Vörös, Jozef: Recursive Identification of Nonlinear Cascade Systems With Time-Varying General Input Blacklash. In: Journal of Dynamic Systems Measurement and Control-Transactions of the ASME. - ISSN 0022-0434. - Vol. 135, No. 1 (2013), Art. No. 014504, [5 p.]


Spolupráca s praxou:

ZŤS VVÚ Košice a.s., Prvá zváračská a.s., Samsung Slovakia s.r.o., Volkswagen Slovakia s.r.o., Microstep s.r.o., Rapčan Servis Detva s.r.o.

FA STU (spolupráca v oblasti dizajnu robotov), PF UK (spolupráca v oblasti psychologických aspektov pôsobenia robotov medzi ľuďmi), Ústav informatiky SAV Bratislava (hardvérové a softvérové riešenia pre riadenie pohybu mobilných robotov), InterOcean Metal Szczecin Poľsko (príprava technológií pre podmorskú ťažbu minerálov)

 

Fotografie:

 
Priestory Centra robotiky vybavené robotickými manipulátormi a polohovadlami.


Prototyp slovenského servisného robota MRVK s robotickým ramenom.


Robotická guľa, v pozadí robot typu Segway (prototyp a realizácia).