Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium bioprocesového inžinierstva
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

Katedra/ústav:      Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Milan Polakovič, PhD.
Kontakt:               02-5932 5254, 0918-674 254
e-mail:                  milan.polakovic@stuba.sk
web stránka:         http://kchbi.chtf.stuba.sk/

Charakteristika:

Pracovisko sa zaoberá adsopčnými a chromatografickými separačnými procesmi používanými v biotechnologických výrobách a procesovou stabilitou biokatalyzátorov.

 

Projekty a spolupráca:

Pracovisko riešilo v ostatných rokoch viacero domácich a medzinárodných projektov zameraných na separáciu prebiotických oligosacharidov – frukto- and galakto-oligosacharidov, separáciu terapeutických proteínov, aminokyselín, vyšších alkoholov a biokatalytickú produkciu oligosacharidov a vyšších alkoholov. Partnermi v týchto projektoch boli kolegovia z Oddelenia biochemickej technológie STU, Chemického a Virologického ústavu SAV, Marseillskej univerzity, Wroclawskou technickej univerzity a z podnikov Sartorius Stedim Biotech, Evonik Fermas a Axxence Slovakia.

 

Fotografie:


Zariadenie pre chromatografiu v simulovanej pohyblivej vrstve


Nízkotlakové chromatografické zariadenie (FPLC) používané pre vývoj a testovanie adsorbentov