Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium generatívneho konštruovania
Strojnícka fakulta STU

Katedra/ústav:     Ústav dopravnej techniky a konštruovania
Kontaktná osoba: prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.
Kontakt:              02-5729 6427
e-mail:                 miroslav.veres@stuba.sk
web stránka:        http://www.sjf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3040


Charakteristika:

Laboratórium bolo zriadené v roku 2013 a jeho základnou úlohou je výskum nových metód vývoja automobilov a ich komponentov. V súčasnosti sa činnosť laboratória zameriava na problematiku generatívneho konštruovania, čo predstavuje nový originálny prístup vývoja nových výrobkov v automobilovom priemysle. Pracovisko je po softvérovej i hardvérovej stránke vybavené na úrovni špičkových konštrukčných kancelárií svetových automobiliek, je tu 11 pracovných staníc DELL s nainštalovanými systémami CATIA V5, V6 a príslušnými modulmi a nadstavbami pre vývoj automobilov (platforma P3); zálohovací server IBM a sieťové prepojenie pracovných staníc; optické 3D skenovacie zariadenie so špeciálnym softvérom na záznam a spracovanie nameraných dát; zariadenie na vákuové odlievanie s dvoma temperovacími pecami umožňujúce efektívne liatie do silikónových foriem; 3D tlačiareň FDM na výrobu pevných a presných prototypových modelov; interaktívna tabuľa so softvérovou podporou; 2 prenosné počítače.

Projekty:

Projekt EŠF 26240220076  Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov, OP VaV

Projekt 530577 – TEMPUS – 1 – 2012 – RS – TEMPUS – JPCR Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina

Projekt CEEPUS - CIII-RS-0304-06-1314 Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market

Program na podporu mladých výskumníkov Rozšírenie možností generatívneho projektovania v automobilovom priemysle


Publikácie:

Slovák, P.: The computer model of the thin-wall structures calculation.
In: Machine Design. - ISSN 1821-1259. - Vol. 4, No. 2 (2012), s. 93-96

Gavačová, J.- Vereš, M.: Generative design methods in process of car body components.
In: Machine Design. - ISSN 1821-1259. - Vol. 5, No. 3 (2013), s. 121-124

Gavačová, J. - Vereš, M.: Procedure for developing shaped models using the generative design method.
In: 54th International conference of Machine Design Department : book of proceedings. Hejnice, Czech Republic, 10-12 September 2013. - Liberec : Technical University of Liberec, 2013. - ISBN 978-80-7372-986-8. - S. 377-382

Gavačová, J. - Vereš, M. - Grznár, M.: Computer aided generative design of automotive shaped components. In: ERIN 2013. Proceedings of abstracts with full papers on CD [elektronický zdroj] : 7th international conference for young researchers and Ph.D. students. Častá-Papiernička, Slovakia, May 15-17, 2013. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. - ISBN 978-80-227-3934-4. - CD-ROM, [6] p.


Spolupráca:

Firma DYTRON SLOVAKIA s.r.o. – spoluriešiteľ projektu Priemyselný výskum metód a postupov generatívneho konštruovania a znalostného inžinierstva pre vývoj automobilov

Fakulta Architektúry STU BA, Ústav dizajnu, prof. akad. soch. Peter Paliatka

University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, prof. Dr.sc. Siniša Kuzmanović


Fotografie:


obr. 1 – Vývojovo-konštruktérske pracovisko


obr. 2 – Optické 3D skenovacie zariadenie


obr. 3 - 3D tlačiareň FDM, zariadenie na vákuové odlievanie s dvoma temperovacími pecami