Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium gridového počítania/Ústav aplikovanej informatiky
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:     Ústav aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: Doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Kontakt:              02-2102 2414
e-mail:                 ladislav.hudec@stuba.sk

Charakteristika:

Výskumné a výukové laboratórium je venované na výučbu predmetov inžinierskeho štúdia v oblasti distribuovaného  spracovania a paralelného programovania  a ako experimentálne laboratórium pre Gridové počítanie a jeho súčastí. Gridový systém pozostáva z dvoch samostatných častí. Prvá časť je testovací gridový systém pozostávajúci z 20 CPU prepojených sieťou s prenosovou rýchlosťou 1GB/s, front-end serverom zálohovaným UPS a vybavený softvérom Globus Toolkit a softvérom VMWare. Druhá časť je produkčný gridový systém, ktorý je vybavený 40 procesormi, sieťovým prepojením s prenosovou rýchlosťou 1GB/s, front-end serverom s UPS, softvérom Globus Toolkit a softvérom VMWare. Gridový systém je pripojený k Internetu a bude ako súčasťou národnej gridovej infraštruktúry SlovakGrid.

 

Projekty:

  • Systémy gridového počítania a jeho komponenty. Grantová úloha VG 1/3104/06. 2006-2008. Vedúci vedeckého projektu: Doc. L.Hudec
  • Paralelný počítačový systém typu grid. Rozvojový projekt MŠ SR, 2007. Vedúci vedeckého projektu: Doc. L.Hudec

 

Spolupráca:

  • Spolupráca s Katedrou aplikovanej informatiky FEI STU pri zložitých výpočtoch pri riešení  aktuálnych kryptologických problémov 
  • Spolupráca s Ústavom informatiky SAV pri vytváraní národnej gridovej infraštruktúry