Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium mobilného počítania
Fakulta informatiky a informačných technológií STU 

Katedra/ústav:     Ústav aplikovanej informatiky
Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Kontakt:              0903 723 541
e-mail:                 cernansky@fiit.stuba.sk

Charakteristika:

Hlavným zámerom laboratória je podpora pedagogického a výskumného procesu v oblasti mobilného počítania. Laboratórium podporuje výskumné a študentské projekty z oblastí, ktoré môžu byť významným spôsobom obohatené o metódy a prostriedky mobilného počítania, ako sú napríklad oblasti počítačového videnia, počítačovej grafiky, strojového učenia, obohatenej reality a pod. V súčastnosti hardvérové vybavenie laboratória pozostáva z viacerých mobilných zariadení na platformách iOS, Android Windows Phone a tiež Symbian. Zámerom je v blízkej dobe vybaviť laboratórium počítačmi umožňujúcimi praktickú výučbu tvorby natívnych aj webových mobilných aplikácií.

Projekty: 

  • iTransit (www.itransit.sk) - v spolupráci s DP Bratislava, riešenie umožňuje cestujúcim získať informácie o cestovných poriadkoch prostredníctvom mobilných zariadení. Víťazné riešenie v dvoch kategóricah zo štyroch na národnej súťaži AppsRulezz 2011 (http://apps.rulezz.sk/2011/index.php?rain=works/winners).
  • Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia, Nadácia Tatra banky – E-talent
  • Podpora procesu výučby paralelného a distribuovaného spracovania údajov, KEGA 244-022STU-4/2010
  • Využitie masívneho paralelizmu pre mobilné cestovné poriadky, Nadácia Tatra banky – E-talent
  • Viaceré ďalšie študentské projekty