Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium optokomunikačných systémov a sietí   LOSS
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:      Ústav telekomunikácií
Kontaktná osoba:  doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Kontakt:               02-6827 9608, 02-6827 9604 – sekretariát ÚT
e-mail:                  rastislav.roka@stuba.sk
web stránka:         http://www.ut.fei.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium LOSS je zamerané na pokročilé systémy vlnovo-dĺžkového multiplexovania WDM v prístupových a transportných optokomunikačných sieťach. Umožňuje analyzovať a optimalizovať algoritmy DBA a DWA pre zvýšenie efektívnosti využitia prenosovej šírky pásma v optickom prenosovom médiu z hľadiska rôznych architektúr prístupových sietí PON. Umožňuje analyzovať a špecifikovať efektívnu spoluprácu nových technológií VDSL, PLC/BPL a PON v rámci architektúry FTTx s cieľom rozšírenia poskytovania nových širokopásmových multimediálnych služieb a aplikácií pre koncových účastníkov v prístupovej sieti.

 

Projekty:

 • VEGA 1/0396/08 2008-2010 - Analýza a návrh aplikácie pokročilých prístupových sietí v infraštruktúre NGN využívajúcich pevné metalické prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb a vzájomného prepojenia rôznych technológií a sietí
 • VEGA 1/0106/11 2011-2013 - Analýza a návrh pokročilých optických prístupových sietí v konvergovanej infraštruktúre NGN využívajúcich pevné prenosové médiá pre podporu multimediálnych služieb
 • KEGA 039STU-4/2013 2013-2015 - Použitie progresívnych foriem vzdelávania pomocou WWW pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optického prenosového média

 

Publikácie:

 • RÓKA, R.: Fixed Transmission Media. In: Technology and Engineering Applications of Simulink, InTech, Rijeka ( Croatia ), May 2012, ISBN 978-953-51-0635-7
 • RÓKA, R., DLHÁŇ, S.: Modeling of Transmission Channels over the Low‑Voltage Power Distribution Network, In: Journal of Electrical Engineering – EČ, Vol. 56, No. 9-10, 2005, pp. 237-245, ISSN 1335-3632, [IF 2012: 0,546; SJR: 0,187]
 • RÓKA, R., URMINSKÝ, J.: Experimental Measurements for Verification of the Parametric Model for Reference Channels in the Real PLC Environment, In: Journal of Electrical Engineering – EČ, Vol. 59, No. 3, 2008, pp. 146-152, ISSN 1335-3632, [IF 2012: 0,546; SJR 2012: 0,187]
 • RÓKA, R.: The Design of a PLC Modem and its Implementation Using FPGA Circuits, In: Journal of Electrical Engineering – EČ, Vol. 60, No. 1, 2009, pp. 43-47, ISSN 1335-3632, [IF 2012: 0,546; SJR 2012: 0,187]
 • RÓKA, R.: Modeling of Environmental Influences at the Signal Transmission by means of the VDSL and PLC Technologies, In: International Journal of Communication Networks and Information Security – IJCNIS, Vol. 1, No. 1, 2009, pp. 6-13, ISSN 2073-607X, [SJR 2012: 0,156]
 • RÓKA, R., ČERTÍK, F.: Modeling of Environmental Influences at the Signal Transmission in the Optical Transmission Medium, In: International Journal of Communication Networks and Information Security – IJCNIS, Vol.4, No.3, December 2012, pp. 144-162, Print ISSN 2076-0930, Online ISSN 2073-607X, [SJR 2012: 0,156]

 

Spolupráca s praxou:

 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava, SK
 • ProFiber Networking, s.r.o., Trnava, SK
 • CIENA Limited, LONDON, UK