Prejsť na obsah
Výskum

Simonovo laboratórium personalizovaného učenia
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:     Ústav informatiky a softvérového inžinierstva
Kontaktná osoba: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
Kontakt:              02 210 22 306
e-mail:                 pavol.navrat@stuba.sk
web stránka:        http://ux.fiit.stuba.sk/class/

Charakteristika:

Laboratórium je určené na výskum najnovších metód personalizovaného učenia, ako aj výučbu využitím týchto metód. Výskum v laboratóriu sa venuje metódam počítačovej podpory učenia individuálne pre každého študenta adaptívnym prispôsobením sa na základe viacerých vstupov z adaptívneho vzdelávacieho systému ako aj senzorov v laboratóriu: napredovanie v učive, aktuálna emocionálna odozva, pohľad očí, pohyb myši, atď. Laboratórium je vybavené 20 pracovnými stanicami, každá so senzormi pre sledovanie práce študentov. Laboratórium je v štádiu budovania v rámci projektu univerzitného vedeckého parku.