Prejsť na obsah
Výskum

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium
Stavebná fakulta STU

Katedra/ústav: 
Kontaktná osoba: 
Kontakt:
e-mail: 

Katedra fyziky 
RNDr. Peter Šín, PhD.
tel. 02-59274484, 02-59274484, 0949728789, 0949728789
peter.sin@stuba.sk
 

Charakteristika:

 1. Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách
   
 2. Experimentálne vyšetrovanie   termofyzikálnych, hygrických, a elektrických vlastností stavebných poréznych materiálov
   
 3. Modelovanie transportných vlastností chalkogenidných skiel a experimentálne vyšetrovanie ich elektrických a optických vlastností

 

Projekty:

 • APVV 743-10 Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách

 

Publikácie:

 • J. Kačur, J. Minár: Benchmark solution for infiltration and adsorption of polluted water into unsaturated-saturated porous media. Transport in porous media 97 (2) 223-229 (2013)
 • J. Kačur, J. Minár: A contaminant transport in partially saturated porous media. Deffect and diffusion forum 334-335, 303-308 (2013)
 • I. Baník, J. Lukovičová: The generalizedd non-stationary regime in the measurement of the thermo-physical parameters. Journal of physical science and application 2 (2) 34-39 (2012) ISSN 2519-5348
 • I. Baník, M. Popescu: Chalcogenide glasses in the frame of the barrier-cluster and local heating model. Journal of optoelectronics and advanced materials 15 (11-12) 1179-1184 (2013)

 

Spolupráca

 • Metrodat, s.r.o., Beblavého 8, 811 01 Bratislava, Slovakia
 • Ghent University, Sint-Pietersnieuwstraat 25, B - 9000 Ghent, Belgium
 • Catholic University of Leuven, Oude Markt 13 - bus 5005, 3000 Leuven, Belgium

 

Fotografie:

transient meraci system
Obr.1: Transient merací systém termofyzikálnych veličín

meranie dilatacii
Obr. 2: Meranie vlhkostných a teplotných dilatácií