Prejsť na obsah
Výskum

Výskumné laboratórium FIIT – Molpir, s.r.o.
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

Katedra/ústav:     Ústav počítačových systémov a sietí
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pištek
Kontakt:              02-2102 2516
e-mail:                 peter.pistek@stuba.sk

Charakteristika:

Hlavným účelom laboratória je výskum multimediálnych aplikácií orientovaných na využitie v doprave. Laboratórium sa venuje výskumu projektov, ktorých účelom je možnosť aplikovania IT v doprave a ich užitočnosť a uplatnenie v praxi. Výskum prebieha s využitím špecializovaných zariadení, ktoré sú špeciálne vyvinuté pre použitie v autách, autobusoch, vlakoch a i. Cieľom je vývoj aplikácií zameraných na využitie existujúceho hardvéru, ktoré zároveň prinášajú novú funkcionalitu pre používateľa v danej doméne. V súčasnosti sú k dispozícií technológie ako GPS, ultrazvukový senzor, dotykové monitory, špecializované servery pre dopravu a i. S tými to technológiami je možné pracovať pomocou rôznych OS (FreeBSD, Windows 6.0, Windows XP Embedeed, Android 1.5, Android 2.3, Android 4.0). Laboratórium vzniklo ako výsledok spolupráce s firmou Molpir, s.r.o. Cieľom je vytvárať aplikácie užitočné pre cestujúcich, vodičov alebo majiteľov prepravných prostriedkov. V laboratóriu pracujú aj študenti, ktorí pracujú aj na výskumných projektoch, ako napríklad vývoj multimediálneho systému pre vlaky, príp. niektorý z projektov spomenutých v sekcií Projekty.

 

Spolupráca s praxou:

  • Laboratórium plne podporuje firma Molpir, s.r.o. Konzultácie prebiehajú aj s firmou Funtoro, inc.
  • Objednávkový systém pre diaľkové autobusy – bol vyvinutý systém pre správu diaľkových autobusov, ktoré umožňujú cestujúcim objednávať si za jazdy občerstvenie. Projekt bol prezentovaný na 2nd FUNTORO Europe Convention ako pozvaná prednáška.
  • Multimediálny systém pre taxi služby. Projekt so zameraním sa pre zákazníka taxi služieb, ktorý má k dispozícií multimediálny obsah pre zábavu a zároveň pre kontrolu svojej cesty. Práca bola nasadená do reálne prevádzky v spoločnosti Tick Tack, s.r.o. v Prahe (Česká republika).
  • Turistický sprievodca. Projekt určený pre cestujúcich v osobnom aute, ktorý zobrazuje zaujímavosti v okolí na základe GPS súradníc spolu s prepojením na Internet. Projekt bol použitý ako základ pre softvér nasadený vo Viedni v turistických autobusoch s podporou viacerých jazykových mutácií.

 

Projekty:

  • Využitie vnorených systémov v automobilovom priemysle (VVSAP), program na podporu mladých výskumníkov na STU (01/07/2011-31/03/2012)

 

Publikácie:

  • Jánoš, M., “ Application of GPS Device as a Tourist Guide“, in Procs of 8th Student Research Conference in Informatics and Information Technologies Bratislava, 2013, Vol. 2., pp. 311-316.
  • Behúň, M., “Interactive Allocation of Taxi Customers for Taxi Services”, in Procs of 8th Student Research Conference in Informatics and Information Technologies Bratislava, 2013, Vol. 2., pp. 445-446.

 

Fotografie: