Prejsť na obsah
Výskum

Vedecká hodnosť doktora je najvyššia vedecká hodnosť, ktorá charakterizuje vyhranenú vedeckú osobnosť v danom odbore.Vedeckú hodnosť doktora vied udeľuje vedecká rada STU.

29. 10. 2014
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.

11. 12. 2013
prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc.

7. 12. 2011
doc. Ing. Ľudovít Jelemenský, DrSc.
doc. Ing. Vladimír Lukeš, DrSc.

6. 12. 2010
doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

30. 11. 2009
doc. Ing. Anton Gatial, DrSc.

19. 10. 2009
doc. Ing. Peter Segľa, DrSc.

8. 6. 2009
doc. Ing. Pavol Rajniak, DrSc.
prof. Dr. Ing. Miroslav Fikar

2. 3. 2009
doc. RNDr. Jirí Šíma, DrSc.

1. 12. 2008
RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.

3. 12. 2007
doc. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.

8. 10. 2007
doc. Ing. Peter Rapta, DrSc.

23. 3. 2006
prof. Ing. arch. Matúš Dulla, DrSc.