Prejsť na obsah
Výskum

Rektor, alebo dekan ak ide o pracovné miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom Vedeckej rady STU pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora.

Vedeckou radou STU bol schválený do funkcie hosťujúceho profesora dňa :


28. 1. 2015
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Dr.h.c. prof. h.c. Ing. Peter Joehnk, PhD.
Dr.rer.nat.Andreas Kolitsch

18. 6. 2014
Ing. arch. Martin Kusý

12.6.2013

Ing. arch. Pavol Paňák

20.3. 2013
arch. Dipl. Ing. Stanislav Dukát
Ing. Augustín Gese, CSc.
Dr.h.c. prof. h.c. Ing. Peter Joehnk, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

12.12.2012
doc. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.

24.10.2012
Ing. Anton Bezák, PhD.

20. 6. 2012
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Dr.rer.nat. Andreas Kolitsch
Ing. arch. Martin Kusý

7. 12.2011
Ing. Miroslav Božik, PhD.

2. 5. 2011
Ing. Augustín Gese, CSc.
Ing. Martin Gimerský, PhD.
Dr.h.c. prof. h.c. Ing. Peter Joehnk, PhD.
Ing. Mikuláš Martinček, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

6. 12. 2010
Ing. Anton Bezák, PhD.
Ing. Stanislav Ďuriš, PhD.
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
prof. Ing. Ľudovít Zanzotto, PhD.

11. 10. 2010
Dr.rer.nat. Andreas Kolitsch

21. 6. 2010
Ing. Peter Fodrek, PhD.
Jader Tolja, MD

15. 2. 2010
Ing. Daniel Svrček, PhD.

30. 11. 2009
Ing. Kazimír Kmeť, PhD.

6 .7. 2009
Drhc.prof.Peter Brusilovsky

2. 3. 2009
Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
prof. Ing.  Peter Joehnk, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

20. 10. 2008
Dr.rer.nat.Andreas Kolitsch
Ing. Mikuláš Martinček, PhD.

25. 2. 2008
Dr.h.c. Ing. Jozef Uhrík, CSc.