Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Smernice rektora - 2005

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
5/2005 Metodický list rektora k nakladaniu s majetkom STU