Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Organizačné poriadky súčastí STU - 2012

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
8/2012 - N Organizačný poriadok Know-how centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2012 - N Organizačný poriadok Projektového strediska Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
10/2012 - N Organizačný poriadok Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave