Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Smernice rektora - 2013

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2013 - SR Podpisový poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
2/2013 - SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2014/2015
3/2013 - SR Ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
4/2013 - SR Pravidlá pre vydávanie interných predpisov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
5/2013 - SR Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2013 - SR Zásady hospodárenia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
7/2013 - SR Pravidlá poskytovania pôžičiek medzi súčasťami Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8/2013 - SR Centrálny register evidencie publikačnej činnosti a centrálny register umeleckej činnosti v podmienkach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
9/2013 - SR Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
10/2013 - SR Pravidlá podpory vrcholových športovcov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave