Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Smernice rektora - 2014

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
-/2014 - SR Smernica na ochranu osobných údajov na STU
-/2014 - SR Prevádzková bezpečnostná smernica informačného systému STU
1/2014 - SR Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
2/2014 - SR Odborová komisia doktorandských študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
3/2014 - SR Rámec pre stanovenie kritérií na habilitácie docentov a vymenovanie profesorov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
4/2014 - SR Pravidlá udeľovania Ceny rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
5/2014 - SR Pravidlá implementácie a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
6/2014 - SR Postdoktorandské výskumné pobyty na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
7/2014 - SR Príprava, uzavieranie a zverejňovanie zmlúv na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
8/2014 - SR Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2015/2016
9/2014 - SR Zásady ubytovania neštudujúcich v ubytovacích zariadeniach Slovenskej technickej univerzity v Bratislave