Prejsť na obsah
Zamestnanci

Sumár všetkých interných predpisov STU bez ohľadu na právnu silu a rok vydania.

Príkazy rektora - 2015

Číslo vnútorného predpisu STU Názov vnútorného predpisu STU
1/2015 - PR Zabezpečenie realizácie stavby "Revitalizácia objektov FEI STU"